Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabutterbeer butterbeer
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasmutnazupa smutnazupa
hej, poczuj się wyjątkowy. znowu płaczę tylko i wyłącznie przez Ciebie.
— malinowykisiel.soup.io
Idę na balkon, w ręku szlug, telefon w drugiej, i napisałbym do Ciebie, ale jakoś brakuje słów, zadzwoniłbym do Ciebie, ale wiem, że tego nie chcesz, wybełkotał, że Cię kocham, tu jest źle i serio tęsknię.
— bonson
Reposted fromextract extract viasmutnazupa smutnazupa

Gdyby można było sfotografować sny, miałabym cały pokój w Twoich zdjęciach.

Reposted fromdeviate deviate viasmutnazupa smutnazupa

thianic:

this is literally me trying to get my life together…

Reposted fromolimpia olimpia viasmutnazupa smutnazupa
ja: mam ochotę do niego napisać, wydaje się, że się zmienił, że jest jakby milszy... 
przyjaciółka: kupa też się wydaje być czekoladowa
— siła przyjaźni
Reposted frommikmikmik mikmikmik viasmutnazupa smutnazupa
Trzeba żyć, kurwa.
— HuczuHucz
Reposted fromwerterowska werterowska viasmutnazupa smutnazupa
5978 7767
Reposted fromdeviate deviate viasmutnazupa smutnazupa
5996 9951 420
Reposted fromdeviate deviate viasmutnazupa smutnazupa
Swoją drogą na przykładzie moich znajomych zauważyłem, że to kobiety przeważnie rzucają facetów i wybierają sobie nowych, a ci porzuceni cierpią przez długi czas. Teorie o nieczułych samcach i wiecznie zranionych księżniczkach można chyba włożyć między bajki.
— woolfyx
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viasmutnazupa smutnazupa
-Kochasz ją?
-Kocham.
-I odchodzisz dlatego,że łatwiej jest odejść niż walczyć o to czego się pragnie?
— znalezione.
Reposted fromdetox detox viasmutnazupa smutnazupa
2407 74f2 420
Reposted fromdeviate deviate viasmutnazupa smutnazupa
1910 3717 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasmutnazupa smutnazupa
jakże szybko można przejść od stwierdzenia "jesteś cudowna, kocham Cię!" do "jesteś najgorsza, to koniec!"...
— malinowykisiel.soup.io
Moge dać tobie wszystko i być tobie tak bliskim, i chce tylko Ciebie w zamian, bo to ty jesteś tym wszystkim.
— HuczuHucz
Reposted fromakord akord viasmutnazupa smutnazupa
6941 b3dd
Reposted fromtootsietoots tootsietoots viasmutnazupa smutnazupa
6936 76c5 420
Reposted fromtootsietoots tootsietoots viasmutnazupa smutnazupa
1083 bc31 420
Reposted fromsomersby somersby viasmutnazupa smutnazupa
Mało mówię,
bo w sumie ludzi za bardzo nie lubię
— Eripe "Jestem chujem"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl